Mental hälsa - Larmet går!!!

”Psykiska störningar ökar i alla länder i världen och kan kosta den globala ekonomin upp till 16 biljoner dollar mellan 2010 och 2030 om vi som kollektiv misslyckas med att förhindra och åtgärda det enorma problemet.  Den växande krisen kan orsaka bestående skada för människor, samhällen och ekonomier över hela världen.” Dessa alarmerande ord är från en rapport som lades fram 2018 av en kommission bestående av 28 globala specialister inom psykiatri, folkhälsa och neurovetenskap, såväl som patienter med mental ohälsa samt förespråkargrupper.

Depressiv sjukdom i barndomen och tonåren är ett enormt hälsoproblem som ofta medför allvarliga och kroniska konsekvenser senare i livet. Detta sjukdomstillstånd orsakar den största sjukdomsbördan i denna åldersgrupp jämfört med alla andra medicinska situationer.
Förekomsten av svår depressiv sjukdom är låg hos prepubertala barn, men ökar avsevärt under tonåren. Den depressiva sjukdomen är förknippad med svårigheter i relationer, nedsatt skol- och arbetsfunktion, beteendeproblem och en ökad risk för drogmissbruk. Dessutom bidrar depressiva störningar till ökat antal självmord och långvarig ohälsa senare i livet.

Scroll to Top