Projekt

 
 

#LIVSLUST

Heart of Sweden verkar för att ge tillbaka ungdomars förutsättningar till psykiskt och fysiskt välmående.

En ny studie bland 10 000 ungdomar, 13-18 år, visade att 11 % löpte risk för livslånga symtom på svår, depressiv sjukdom (MDD) och 7,5 % för att ha symtom längre än 12 månader. Många studier visar på att näringsbrist och näringsobalanser skapar fysisk ohälsa och är direkt kopplade till psykisk ohälsa.

Den dramatiska förändringen i människolivsstilen, särskilt näringsmässiga vanor, kan vara en av orsakerna till civilisationens sjukdomar, tex. hjärt-kärlsjukdomar, cancer, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, men även psykiska störningar som depression. Detta är något vi behöver agera på och tiden är nu.

Genom att driva projekt – LIVSLUST vill vi på Heart of Sweden få ungdomar att förstå att deras problem kan tillskrivas undernäring eller underskott som forskning visar.

Nu samlar vi in pengar för att kunna erbjuda 1 000 ungdomar, 13-18 år, ta ett blodprov som sedan analyseras av ett oberoende laboratorium i Norge. 

Att nå 1 000 ungdomar ger oss en statistiskt pålitlig studie som vi sedan kan använda för att hjälpa fler ungdomar att må bättre både mentalt och fysiskt genom att äta mer av det de saknar.

Vi tackar för att du är med och stöttar våra ungdomar som ropar på hjälp.


#FRISKTANTEN

Den moderna flourtanten

FRISKTANTEN – ett initiativ som startade med en vision, som senare blev till en bok och som nu även är delaktig i ett hälsoprojekt genom Insamlingsstiftelsen Heart of Sweden.

Mission

#Frisktanten värnar om våra barn och ungdomars rätt till hälsa och utveckling

Att verka för att barn, ungdomar och gravida ska erbjudas möjlighet till provtagning för att identifiera eventuella näringsbrister som påverkar vår hälsa och kognitiva förmåga negativt. De skall även i förekommande fall, erbjudas kompletterande funktionsnäring och efterkontroll av upptag.

Att främja för att alla barn, ungdomar och blivande mödrar ska ha tillgång till funktionell och näringstät mat på sin tallrik som gynnar den kognitiva förmågan, den fysiska och psykiska hälsan. Samt en grundläggande förståelse om hur essentiell näring påverkar deras hälsa, välmående, både på kort och lång sikt.

Syfte

Kunskap leder till förändring och ett av stiftelsens ändamål är att utbilda och stötta Frisktanten Ambassadörer, med ett fokus att verka för att informera om de essentiella näringsämnenas betydelse för hälsa, hur det främjar den kognitiva förmågan, den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar via tex föreläsningar i förskola, skola, föreningar, företag och instanser.

Stiftelsen verkar för att:

  • Att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn, unga och gravida kvinnor.
  • Att målgrupperna ska få möjlighet till provtagning för att kontrollera eventuella näringsbrister.
  • Att barn och ungdomar, samt gravida, ska erbjudas möjlighet att komplettera eventuella näringsbrister med essentiell funktionsnäring så som till exempel Omega-3, D-vitamin, C-vitamin och PRE-biotika fibrer.

Vi tar tacksamt emot en gåva:
Swish: 1234 05 04 0

Scroll to Top