Styrelsepresentation

Ordförande
Jennie Kvintåhs

Överlevnad för mig som kvinna och mamma blev ett faktum

 

Jag har gått från att vara elitidrottare till mångsysslare, entreprenör och grundare av flera bolag. 2004 grundes kvinnliga actionsport företaget Sweden in action, 2014 Konsultföretaget AmazeMe och 2017 lanserade jag i Sverige Women’s Entrepreneurship Day och grundade Women Entrepreneur Award och Women Alliance, en plattform med syfte att öka andelen kvinnliga företagare och bidra till jämställdhet i näringslivet.

 

 

Jag har alltid brunnit för jämställdhet och lika behandling, något jag nu strävar efter att förverkliga i näringslivet. Men även att kvinnor skall bli bättre på att behandla varandra på ett hjälpsamt nätverkande sätt som gynnar vårt företagande och vårt systerskap.

 

Jag har valt att vara entreprenör för mitt driv, min ”iver”, ”doer” mentalitet och min passion och syfte att hjälpa människor och bidra till en bättre värld. Jag är idag vidareutbildad och certifierad Livsstil Coach, Coach inom strategiskt affärs-nätverkande samt rådgivare, certifierad praktiker inom beteendeprofileringar, och nu sist knutit ihop säcken som hälsomentor inom funktionsnäring och på så sätt kan jag stödja ett högre syfte.

 

Jag har alltid brunnit för hälsa och hälsofrågor, och var tidig inom området för ayurveda, kost och kostens påverkan på vår kropp, knopp och mentala förmåga. Vår förmåga att prestera och att alltid leverera, som fd. elitidrottare något som varit inpräntat och kanske ett kännetecken för min personlighet.

 

Inom mitt arbete med Women Alliance blev jag allt mer blev exponerad för området av utmattningssyndrom hos flera av mina kollegor och entreprenörs kvinnor och jag började granska området närmare. Vad jag fann och som ingen ännu pratar om är hur psykisk ohälsa i framtiden kommer att påverka jämställdheten i landet och världen. Att detta sedan har många följdeffekter kan vi bara ana.

 

Att vara exponerad för området, inte bara i min egen organisation, utan även inom min egen familj, genom mina barn med bland annat dyslexi och fokusutmaningar, att jag själv befann mig i en icke hållbar situation utifrån mitt livspussel och dåvarande relation gjorde allt mer påtagligt och allvarligt. Överlevnad för mig som kvinna och mamma blev ett faktum. Att sedan min far insjuknar i cancer och livsstilsrelaterade sjukdomar gjorde att jag där och då på valde att skapa massiva förändringar och förkovra mig djupare inom området för funktionsnäring, utmattningssyndrom och psykisk ohälsa hos både kvinnor och framför allt barn.

 

Att jobba med området för psykisk ohälsa, barn och kvinnor har idag blivit ett kall och jag brinner för, precis som många av mina vänner och kollegor i Insamlingsstiftelsen, om att förändra välden och hjälpa till att styra om riktningen på den idag snabbt växande psykiska och mentala ohälsan, till att leva ett hälsosamt liv, i ett friskt och lyckligt tillstånd.

 

Det gläder mig att du tar del av informationen på denna sida.

 

Du får gärna bidra med att dela den vidare, med ekonomiskt stöd och att aktivt starta insamlingar till Insamlingsstiftelsen Heart of Sweden

Tillsammans gör vi skillnad! 

Jennie

Ledamot
Cecilia Korp

Vägen till hälsa börjar med livsnödvändiga fetter!

Jag har en bakgrund som gymnasielärare vars passion har varit att öka kreativiteten och kommunikationsförmågan bland våra ungdomar med hjälp av estetiska lärprocesser och entreprenöriellt lärande. Att utifrån sina talanger och sin passion bygga upp något som man kan försörja sig på (helt eller delvis) är något jag älskar att inspirera till och verkligen brinner för. Om företagandet dessutom gynnar andra och allas vår framtid, ja då skapar vi framtidens entreprenörskap.

Under åren har jag sett en ökad ohälsa bland våra ungdomar, vilket är sorgligt och är en av anledningarna att jag idag arbetar med kunskapsspridning om hur vi kan må bättre och hur vi kan förebygga ohälsa.

Mitt intresse för kost hälsa sträcker sig långt tillbaka. Tillsammans med min syster som är sjuksköterska och numera även frisksköterska, startade jag projekt kring hälsa vilket ledde till att jag ”nördade” in på området essentiella fettsyror. Ju mer jag läste och drog paralleller med mina egna upplevelser, desto mer berörde det mitt hjärta och till sist bestämde jag mig för att vara en av dem som hjälper till med att vända riktningen på tåget ohälsa till destination hälsa.

Jag vet även av erfarenhet att de viktiga fettsyrorna verkligen behövs och förändrar till det bättre. När min son gick i åk 9 konstaterade man att han har dyslexi. Jag gav honom mer av det som han enligt provtagning hade brist på, Omega-3 EPA DHA, efter det ökade koncentrationsförmågan vilket ledde till förbättrade resultat i skolan.

Även min systerdotter Meya är en anledning till ”Frisktanten”. När hon var sex år fick hon diagnosen typ 1-diabetes, en sjukdom som drabbar omkring 900 barn per år i Sverige. Sviterna kan vara enorm på alla sätt, både för den drabbade och för deras nära och kära. Det finns många teorier om vad som orsakar sjukdomen, men det finns inget enhälligt svar. En ny teori som kommit är att typ 1-diabetes kan orsakas av inflammation.

Det ger mig hopp, det gör också ditt engagemang.

Tack för att du tar del av informationen på denna sida.
Du får gärna bidra med att dela den vidare, med ekonomiskt stöd och att aktivt starta insamlingar till Insamlingsstiftelsen Heart of Sweden

Tillsammans gör vi skillnad! 

-Cecilia

Ledamot
Christer Evensen​

Livet blir vad man gör det till, och allt är möjligt​

Jag är en passionerad innovatör och entreprenör som arbetar med innovationer inom energi och vatten. Mitt första yrke var officer i svenska Armén.
Jag har under de sista femton åren arbetat med banbrytande teknologier i tre olika projekt. Under min uppväxt var det mycket sport, främst motocross, cykel och pistolskytte, som bl a ledde till flera landslagsuppdrag. Tiden som elitidrottare lärde mig vikten av att sätta mål, att kunna träna intensivt under långa perioder och prestera på topp när det gällde. Fokus, koncentrationsförmåga och mental träning var värdefulla delar av pistolskyttet och i min personliga utveckling.

Intresset för tankens kraft föddes i de övre tonåren, vilket jag har fördjupat mig inom ända sedan dess. Under några tuffa perioder i mitt eget liv, bl a när min pappa lämnade jordelivet bara 40 år gammal, så har jag insett att livet inte bara skall överlevas eller genomlevas, utan det skall upplevas! Allra helst fullt ut, med allt vad det kan innebära… Vem som helst kan lära sig att tänka bra tankar, som med övning ger ett bra liv när det kombineras med medveten handling (action). Jag blir lätt fascinerad när jag lite filosofiskt funderar över faktumet att det bara är du som tänker dina tankar, ingen annan tänker åt dig. Eftersom tanken kommer före känslan, blir det extra viktigt att tänka bra tankar och lära sig att förstå sina känslor, lita på dom och använda dom klokt i skapandet av ens eget liv, sitt eget mästerverk.  
 
Genom mitt engagemang i stiftelsen bidrar jag till att sprida värdefull information och praktiska verktyg som gör livet lättare att leva fullt ut med glädje, mål och mening. Unga människor (såväl som vuxna) skall lättare hitta god hjälp till självhjälp för att oftare kunna känna mer glädje i vardagen. Att förstå och våga lyssna till sina känslor, samt att lära känna sig själv bättre, blir allt viktigare i dagens stressade och pressade informationssamhälle. Jag önskar att även du vill vara delaktig i att på något sätt skapa en ljusare framtid, ett ökat välmående i våra barn och ungdomar, och deras kommande barn. Att du vill dela med dig, kanske i formen av att vara en god vän, en god förebild och en god medmänniska.
Hoppas vi möts! 
 

Tillsammans gör vi skillnad! 

-Christer

 

Scroll to Top